Wednesday, December 21, 2011

IP ADDRESS1. Apa itu IP?
    ~ singkatan daripada Internat Protokol.
    ~ adanya IP mudah untuk communicate.


2. Syarat IP address
    ~ mestilah unik untuk 1 device(dalam network).
    ~ numerical. Ex :- 192.168.1.1
    ~ terbahagi kepada 2 iaitu :- IPv4 dan IPv6.


3. Terminologi TCP/IP
      Hanya dua iaitu : 
        - bits(dalam binary digit)
        - octet. Ex : - W.X.Y.Z (ada 4 octet)
        - 1 octet ada 8 bits
           (--------.--------.--------.--------)


4. IPv4
   ~ use 32 bits(4octet x 8bits) address.
   ~ address space limit to (2^32) = 4294 967 296.
   ~ cth IPv4 : 
           - 10.0.0.1
           - Dalam binary 00001010.00000000.00000000.00000001


5. IPv6
   ~ use 128 bits(16-bytes) address.
   ~ support larger size.
   ~ lebih selamat daripada IPv4 sebab IPv6 menjalankan unicast, multicast & broadcast.


6. IP address class
    Class                IP address
     A                1   - 126(127.0.0.1 - localhost loopback)
     B                128 - 191
     C                192 - 223
     D                224 - 239(multicasting)
     E                 240 - 255(quality of service)


7. Dua jenis IP :
    ~ static(ditentukan oleh network administrator).
    ~ dynamic(diberi oleh DHCP/modem).

   *DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)


8. Private IP address
    Class            IP address
     A        10.0.0.0   -   10.255.255.255
     B        172.16.0.0   -  172.31.255.255
     C        192.168.0.0  - 192.168.255.255


9. Perbezaan dari segi Network & Host class A dan class C :
    Class A - Network sikit, manakala host pula banyak.
    Class C - Host sikit dari Network, so susah nak buat penambahan host.


10. Syarat untuk Valid IP address
    ~ network ID xboleh 127. cth : 127.0.0.0
    ~ network ID & host ID xboleh 255. cth : 10.255.255.0
    ~ network ID & host ID xboleh "0". cth : 192.168.0.0
    ~ 1st octet xboleh jadi "0". cth : 0.0.0.0
    ~ xboleh besar daripada 255 dalam octet 2,3,4. cth : 10.1.1.256
    ~ kalau 255 di belakang IP address adalah broadcast. cth : 192.168.1.255
    ~ kalau "0" di belakang IP address adalah network ID. cth : 192.168.1.0


11. Contoh berdasarkan syarat Valid IP address :
    a. 192.168.1.1
       255.255.255.0    = valid
    
    b. 192.168.1.255
       255.255.255.0    = invalid

    c. 192.168.0.255
       255.255.255.0    = invalid

    d. 10.1.0.0
       255.0.0.0            = invalid


0 comments:

Post a Comment

 
 

Designed By Blogs Gone Wild!